ACCESS DATA ROOM
GRUP TBA

El factor de diferenciació de la companyia resideix en la innovació de les nostres solucions i en la capacitat per establir relacions a llarg termini amb els nostres clients.

Grup TBA reforça la seva estructura de serveis a través dels quals ofereix un assessorament tècnic integral, en aquells segments del mercat immobiliari que presenten major potencial de desenvolupament en els propers anys. Els nostres empleats enfoquen el seu talent, habilitats i experiències en un únic objectiu: ajudar als nostres clients a assolir els seus objectius.

La nostra doctrina de treball es basa en:
INDEPENDÈNCIA
EQUIP HUMÀ
ESTRUCTURA ACCIONARIAL
TECNOLOGIA
FLEXIBILITAT

PREMIOS

INTERNACIONALES

HEADQUARTERS ABERTIS INFRAESTRUCTURAS – 1er premio 3 Diamantes EDICION 2016 A LA EFICIENCIA Y SOSTENIBILIDAD otorgado por el embajador de Japón el Honorable Sr. Kazuhiko Koshizawa y patrocinado por la corporación MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE LTD.
Leer más

Primer premio concurso ideas area residencial campus udc de elviña. 2007. Conselleria de vivenda e solo. Xunta de galicia. Autor: aq4 arquitectura – ingeniería y asesor energético: urbanstba-grup tba.


PREMIOS

NACIONALES

Finalista en el concurso publico SET PORTES DE BARCELONA “ LES PORTES DE COLLSEROLLA|TRINITAT realizado por el Ayuntamiento de Barcelona en colaboración con Anna & Eugeni Bach Arquitectos.
Leer más

Finalista VIVIENDA UNIFAMILIAR ECOEFICIENTE Y SOSTENIBLE en 2º triennal de arquitectura i urbanismo ( 2008 ) del Baix Llobregat-Alt Penedes y Garraf en colaboración con el arquitecto Nicolas Markuerkiaga. Promovido por el COAC ( Colegio Oficial de Arquietctos de Catlauña )
Leer más

Primer premio 44 viviendas de protección oficial mollerusa. 2006. Incasol. Generalitat de catalunya. Autor: aq4 arquitectura – ingeniería y asesor energético: urbnastba- grup tba.

Empresa Patrono
Leer más→
NEWS

2012 © GRUP TBA. Tots els drets reservats. Avís legal. Crèdits Grup TBA és un grup empresarial neutre en carboni ajudant a mitigar i compensar las emissions dels seus clients.

   ATENCIÓ: Està navegant amb Internet Explorer 6. Aquest navegador està obsolet. És possible que la pàgina no es mostri correctament. Es recomana actualitzar el navegador.

AVÍS LEGAL

UrbansTBA S.L.P. és l'entitat titular d'aquesta pàgina web o portal del GRUP TBA.

L'accés al portal de "Grup TBA" i la informació relativa a qualsevol dels productes i serveis continguts al mateix comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal. Per això li recomanem que llegeixi atentament el contingut si vol accedir i fer ús de la informació i els serveis oferts des del portal de "Grup TBA".

Validesa de la informació

La informació continguda en aquestes pàgines és la vigent en la data de la seva última actualització.

Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. "Grup TBA" es reserva el dret de modificar en qualsevol moment, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació i seran aplicables a tots els usuaris del portal des d'aleshores.

Els continguts del portal, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s'indiqui el contrari, no constitueixen oferta vinculant. "Grup TBA" es reserva el dret a introduir modificacions o emetre parcialment o totalment els actuals continguts del portal de "Grup TBA" quan ho consideri oportú, així com impedir o restringir l'accés de forma temporal o permanent.

Política de privacitat i protecció de dades

"Grup TBA" compleix íntegrament amb la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, i amb els compromisos de confidencialitat propis de la nostra activitat d'enginyeria i consultoria.

"Grup TBA" ha adoptat les mesures tècniques necessàries per mantenir el nivell de seguretat requerit, segons la naturalesa de les dades personals tractades i les circumstàncies del tractament, per tal d'evitar, en la mesura del possible i sempre segons l'estat de la tècnica, l'alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat.

Quan es demani que s'empleni un formulari en el qual es recullin dades de caràcter personal, s'informarà el client o usuari del destinatari de la informació, de la finalitat per la qual es recullen les dades, de la identitat i adreça del responsable del fitxer i de la facultat de l'usuari d'exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició al tractament de les seves dades. Les dades personals recollides només seran tractades i / o cedides amb la finalitat expressada, i sempre amb el consentiment de l'usuari o client.

Perquè la informació que contenen els nostres fitxers estigui sempre actualitzada i no contingui errors demanem als nostres clients i usuaris que ens comuniquin, al més aviat possible, les modificacions i rectificacions de les seves dades de caràcter personal.

Algunes de les pàgines del portal de "Grup TBA" disposen de cookies, que són petits fitxers de dades que es generen en l'ordinador de l'usuari o client i que permeten als nostres sistemes recordar l'idioma i el portal escollits, així com altres característiques o preferències de navegació de l'usuari en la primera sessió. Aquestes "cookies" no són invasives, ni nocives, ni contenen dades de caràcter personal, ja que l'única funció és personalitzar la navegació de la forma abans expressada. Si ho desitja, pot desactivar i / o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions que figuren a les nostres Recomanacions de seguretat.

Propietat intel • lectual i industrial

El portal de "Grup TBA", les pàgines que comprèn i la informació o elements continguts en les mateixes, inclouen textos, documents, fotografies, dibuixos, representacions gràfiques, bases de dades, programes informàtics, així com logotips, marques, noms comercials, o altres signes distintius, protegits per drets de propietat intel • lectual o industrial, dels quals "Grup TBA" o les empreses del seu Grup són titulars o legítimes llicenciatàries.

"Grup TBA" no atorga cap garantia sobre la licitud i legalitat de la informació o elements continguts en les pàgines del portal de "Grup TBA" quan la titularitat dels mateixos no correspongui a "Grup TBA" ni a les empreses del seu Grup.

Usos prohibits i permesos

Queda prohibida qualsevol modalitat d'explotació, incloent tot tipus de reproducció, distribució, cessió a tercers, comunicació pública i transformació, mitjançant qualsevol tipus de suport i mitjà, de les obres abans referides, creacions i signes distintius sense autorització prèvia i expressa dels seus respectius titulars. L'incompliment d'aquesta prohibició podrà constituir infracció sanciona-ble per la legislació vigent.

No obstant això, pel seu compte i risc, l'usuari podrà descarregar o realitzar còpia de tals elements exclusivament per al seu ús personal, sempre que no infringeixi cap dels drets de propietat intel • lectual o industrial de "Grup TBA". En especial, no els podrà alterar, modificar o suprimir ni totalment ni parcialment. En cap cas, això significarà una autorització o llicència sobre els drets de propietat de "Grup TBA" o de les empreses del seu Grup.

Queda prohibit, llevat en els casos en què expressament ho autoritzi "Grup TBA", establir enllaços, hipervincles o links, des de portals o llocs web de tercers a pàgines web de "Grup TBA" diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL http://www.gruptba.com, o la que la substitueixi en el futur, així com presentar les pàgines web de "Grup TBA" o la informació continguda en elles sota frames o marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Responsabilitats

"Grup TBA" no garanteix l'accés continuat, ni la correcta visualització, descàrrega o utilitat dels elements i informació continguts en les pàgines del portal de "Grup TBA", que es poden veure impedits, dificultats o interromputs per factors o circumstàncies fora del seu control.

"Grup TBA" no és responsable de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers accessibles des del portal de "Grup TBA" mitjançant enllaços, hipervincles o links, ni de la informació i altres continguts integrats en espais o pàgines web de tercers des dels quals s'accedeixi mitjançant enllaços, hipervincles o links al portal de "Grup TBA" o qualsevol de les seves pàgines web, ni de la informació i continguts de qualsevol pàgina web de tercers que es presenti sota l'aparença o signes distintius de "Grup TBA", excepte autorització expressa d'aquesta última.

"Grup TBA" i els seus proveïdors d'informació com a terceres parts no assumeixen cap responsabilitat amb relació a la informació, continguts de tot tipus, productes i serveis oferts o prestats a través del portal de "Grup TBA" per terceres persones o entitats, encara que pertanyin al seu mateix Grup econòmic, i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol tipus que, vinculats a l'anterior, es puguin produir per: (i) absència o deficiències en la informació facilitada als usuaris o en la seva veracitat, exactitud i suficiència, (ii) incompliment o compliment defectuós o impuntual dels contractes o relacions precontractuals; (iii) incompliment de les obligacions que incumbeixen als prestadors de serveis de la societat de la informació, (iv) infracció dels drets dels consumidors i usuaris, (v) infracció dels drets de propietat intel • lectual i industrial; realització d'actes de competència deslleial o de publicitat il • lícita, (vi) infracció del dret de protecció de dades, del secret professional i dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i la imatge de les persones, (vii) en general, l'incompliment de qualssevol lleis, costums o codis de conducta que resultin d'aplicació i (viii) qualsevol decisió presa en dependència de la informació subministrada a través del portal de "Grup TBA".

Ni "Grup TBA" ni els proveïdors d'informació com a terceres parts assumeixen cap responsabilitat per danys, perjudicis, pèrdues, reclamacions o despeses, produïts per: (i) interferències, interrupcions, fallades, omissions, avaries telefòniques, retards, bloquejos o desconnexions en el funcionament del sistema electrònic, motivades per deficiències, sobrecàrregues i errors en les línies i xarxes de telecomunicacions, o per qualsevol altra causa aliena al control de "Grup TBA", (ii) intromissions il • legítimes mitjançant l'ús de programes malignes de qualsevol tipus ja través de qualsevol mitjà de comunicació, com ara virus informàtics o qualsevol altre; (iii) ús indegut o inadequat de les pàgines web de "Grup TBA", (iv) errors de seguretat o navegació produïts per un mal funcionament del navegador o per l' ús de versions no actualitzades d'aquest.

Crèdits

Direcció d'art i disseny gràfic:
estudioidee

Programació:
Zoop Mobility Network Inc.